Годишни планови за јавни набавки

План за јавни набавки За период 2023

План за јавни набавки За период 2022

План за јавни набавки За период 2021

План за јавни набавки За период 2020

План за јавни набавки За период 2019